Produktreturformulär

Du har rätt att säga upp avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Avbeställningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du som inte är transportören har tagit över varorna.

Om varorna måste levereras i delar börjar annulleringsperioden med mottagandet av den sista delleveransen. Fyll i det här formuläret och skicka tillbaka det om du vill säga upp avtalet.

Jag / vi återkallar härmed det avtal som jag / vi har ingått för inköp av följande varor / tillhandahållandet av följande tjänst.

  • Returvillkor