iCare HOME2

iCare HOME2 är en apparatur som gör att patienter kan mäta ögontrycket hemma. Med iCare HOME2 kan patienten själv mäta sitt ögontryck vid olika tidpunkter på dygnet som en del av vardagsrutinen, och därmed få en heltäckande bild av hur ögontrycket varierar under dygnet.

Hos friska ögon är variationerna i ögontrycket oftast små, men de kan vara betydande om glaukom föreligger. Genom att mäta ögontrycket under en längre tid kan glaukombehandlingen anpassas utifrån tillförlitlig information.

Teknik

iCare-tonometern bygger på rebound-principen, som det existerar många patent för. Vid mätning med iCare används en liten engångssond som studsar försiktigt mot ögats yta sex gånger. Mätningen är knappt märkbar för patienten.

Enkelheten, noggrannheten och tillförlitligheten hos iCares rebound-tonometrar har visats i ett flertal kliniska studier.

Att använda iCare HOME2

När en patient har mätt ögontrycket med iCare HOME2, skickas patientens data till ögonkliniken med hjälp av en app eller ett datorprogram. Läkare eller annan vårdpersonal avgör hur ofta mätningen ska göras.

Vårdgivaren och patienten kan tillsammans följa upp glaukombehandlingens effektivitet, utan att patienten behöver komma till kliniken bara för en ögontrycksmätning.

Följer med på resan

iCare HOME2 har låg vikt och levereras med ett specialdesignat fodral som är lätt att ta med sig.

Köp iCare HOME2