Glaukom

Glaukom är en kronisk och progressiv sjukdom i ögats synnerv. Glaukom leder till skador på synnervens och dess nervfibrerlager, vilket påverkar synfältet. Med tiden kan glaukom leda till allvarlig synnedsättning och till och med blindhet.

Personer med glaukom uppvisar ofta inga symtom alls till en början. När sjukdomen utvecklas märker individen att det blir svårare att se klart med ena eller båda ögonen. Man uppskattar att endast hälften av alla personer med glaukom är medvetna om sin sjukdom, eftersom de saknar symtom.

I Sverige drabbas ca 5-6 % av alla människor i åldern 65-75 år av glaukom. Ungefär 200 000 personer i Sverige har glaukom idag – varav ca hälften utan att veta om det. I hela världen uppskattas det att 100 miljoner människor lever med glaukom.

Man vet fortfarande inte vad glaukom beror på, men vi känner till flera riskfaktorer.

Förhöjt ögontryck

Förhöjt ögontryck liksom stora variationer i ögontrycket är underliggande riskfaktorer för glaukom. Dessa riskfaktorer går att behandla.

Ålder

Det är ovanligt att människor yngre än 40 får glaukom. Förekomsten av glaukom ökar dock med åldern—2% av alla över 50 och 5% av alla över 75 har glaukom.

Familjehistorik

Om du har en nära familjemedlem med glaukom är risken 3-9 gånger högre att du också får sjukdomen.

Andra riskfaktorer

Andra riskfaktorer kan vara stark närsynthet eller stark översynthet, tunna hornhinnor och diabetes.

Ögontryck

Förhöjt ögontryck är den enskilt största riskfaktorn för glaukom. Det normala ögontrycket ligger mellan 10 och 21 mmHg. Om ögontrycket är mellan 22 och 29 mmHg är risken för glaukom tio gånger högre än för ögon med normalt tryck. Om ögontrycket ligger mellan 30 och 35 mmHg är risken för glaukom 40 gånger högre.

Förhöjt ögontryck kan orsaka glaukom på två sätt.För det första genom det tryck som direkt utövas på synnervens fibrer. För det andra genom att negativt påverka blodflödet och därmed ämnesomsättningen i synnervens huvud.

Om du har uppmätt högt ögontryck rekommenderas det att du uppsöker ögonläkare. Förutom förhöjt ögontryck är även variationer i ögontrycket förknippat med glaukom. Hos friska ögon är variationerna i ögontrycket små, men kan vara betydande om glaukom föreligger. Tillfälliga förhöjningar av ögontrycket kan förekomma när som helst på dygnet.

Bland patienter med glaukom har ungefär hälften ett normalt ögontryck på 10-21 mmHg. Mätning av ögontrycket kan därför inte ensamt användas för att upptäcka alla personer som riskerar att utveckla glaukom.

Efter mätning av ögontrycket är de viktigaste undersökningarna vid glaukom synfältstester och olika bildframställningar. Tester av synfältet kan visa om sjukdomen har en märkbar effekt på det perifera synfältet. Tester av synfältet är även viktigt för att följa upp hur glaukomet utvecklas. Genom bildframställningstekniker, till exempel ögonbottenfotografering, optisk koherenstomografi eller mikroskopstudier, går det att dokumentera förändringar i synnerv, nervfibrer och andra ögonstrukturer.

Behandling

Att sänka ögontrycket är för närvarande det enda sättet som finns för att behandla glaukom. Målet med glaukombehandlingen är främst att förebygga synnedsättningar på grund av glaukomet. Behandlingen går ut på att sänka trycket i ögonen, oavsett basnivå. Målet är oftast att sänka ögontrycket med 20-30% eller få ned det till en nivå under 20 mmHg.

Den vanligaste behandlingsmetoden är ett läkemedel i form av ögondroppar. Läkemedlets effektivitet kontrolleras genom att mäta minskningen av ögontrycket, göra avbildningar fotografering av synnerven och nervfibrerlagret, liksom genom tester av synfältet. Dropparna kan till en början orsaka irritation och obehag i ögonen. Dessa bieffekter kan göra att patienten inte använder dropparna regelbundet, så att glaukomet utvecklas snabbare. Om medicinering av något skäl inte är lämpligt eller inte fungerar, kan laser eller operation övervägas.

DPrognosen för glaukom är generellt sett god om sjukdomen upptäcks i tid och patienten fullgör behandling och uppföljningen sker normalt. Den största
risken för att drabbas av synnedsättningar föreligger om glaukomet inte upptäcks i tid.

För att glaukom ska upptäckas i tid är det viktigt att mäta ögontrycket regelbundet.

Informationskällor: https://glaukomforbundet.se/om-glaukom/fakta-om-glaukom/

Köp iCare HOME2

Med icare HOME2 kan du mäta ögontrycket under längre tidså att glaukombehandlingen kan anpassas utifrån tillförlitlig information.

Jag vill veta mer

Ange din e-postadress för att få aktuell information*.

*Genom att jag lämnar mina kontaktuppgifter samtycker jag till att dessa uppgifter sparas och till att jag får kontaktas med nyheter och erbjudanden.