Leveransvillkor

Leverans av produkter

Frakt är 150 kr per beställning, gratis för beställningar över 2500 kr.

Betalningssätt

Inköpta varor kan betalas genom bankkort (debet eller kreditkort) eller faktura med 30 dagars betalningstid.

Information om Klarna faktura/Avbetalning

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation. Klarna Bank AB (2247127-6) är ett svenskt fintechföretag som erbjuder enkla betalningslösningar för e-handel. Klarna gör det möjligt för kunder som handlar online, att först ta emot varan och betala med faktura i efterhand. Vid reklamation, vänligen kontakta produktleverantören i första hand.

Klarna Bank AB
Sveavägen 46,
111 34 Stockholm
Telefonnummer: 08-120 120 10
www.klarna.com/se

Returrätt

Ögontrycksmätaren levereras i en förseglad förpackning. Det är fråga om en hygienprodukt, och därför har Konsumenten inte rätt att avbeställa en Order och häva ett köp som gjorts genom webb-butiken, om förseglingen är bruten.

Konsumenten kan med en skriftlig elektronisk anmälan via e-mail till Medilens (order@medilensnordic.com)  avbeställa en Order och häva ett köp inom fjorton (14) dagar räknat från datum då denne mottagit ögontrycksmätaren, om förseglingen i ögontrycksmätarens förpackning inte är bruten, enligt lag om distanshandel. Konsumenten kan göra detta genom att fylla i ångerrättsblanketten som Medilens sänt till Konsumenten eller på något annat klart och tydligt sätt.

Konsumenten ska betala kostnaderna för retur av ögontrycksmätaren.

Konsumenten ska förvara ögontrycksmätaren så att den inte förändras eller skadas fram till att Konsumenten beslutar huruvida hen ska avbeställa Ordern och häva köpet.

Konsumenten ska återsända ögontrycksmätaren till Medilens inom en skälig tid och senast inom fjorton (14) dagar räknat från datum då avbeställningen gjorts.

En ögontrycksmätare som returneras ska vara intakt och försäljningsduglig, och förseglingen får inte vara bruten.

Konsumenten ska enligt Medilens anvisningar återsända ögontrycksmätaren till Icare, om Konsumenten avbeställer Ordern och häver köpet. Konsumenten ska spara försändelsedokumentet för ögontrycksmätaren.

På basis av en avbeställningsanmälan som inom fjorton (14) dagar mottagits från en Konsument återbetalar Medilens till Konsumenten det i Ordern fastställda beloppet.

Medilens kan dock innehålla återbetalningen fram till att Medilens fått tillbaka ögontrycksmätaren eller fram till att Konsumenten på ett tillfredsställande sätt kan visa Medilens att Konsumenten återsänt ögontrycksmätaren enligt anvisningarna från Medilens kundtjänst.
För engångssprober som levereras i en förseglad förpackning gäller samma återsändningsvillkor som för ögontrycksmätaren. Batterierna och sensorhuset får returneras inom två veckor räknat från mottagandet av dessa, om förpackningarna är oöppnade.

En blankett för återsändning av produkter finns här.

Produktgaranti

Icare HOME-ögontrycksmätaren har två års garanti. Vid tillverkningsfel i engångssensorerna gäller garantin så länge de används. På engångsproberna förpackning anges deras sista förbrukningsdag. En garanti gäller för tillverkningsfel i sensorhuset.