Medilens Nordic AB integritetspolicy

Dina personuppgifter samt hur vi hanterar dem

När du anförtror Ögontryck.se dina personuppgifter (genomför ett köp) är det viktigt för oss att du känner dig trygg och säker. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlar vi med största respekt helt enligt. Med denna policy vill vi beskriva hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med EU:s senaste dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Personuppgiftsansvarig är Medilens Nordic AB (556519–4171).

I samband med att du lägger din order ho Ögontryck.se samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt integritetspolicyn.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Exempel på personuppgift är personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter eller olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

När du blir kund hos Ögontryck.se samlar vi på Medilens Nordic AB in dina kontaktuppgifter: namn, adress, e- telefonnummer och, i förekommande fall, personnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, eventuellt utlämningsställe & IP-adress. Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

När du kontaktar Medilens Nordic AB via exempelvis e-post eller telefon samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan till exempel vara uppgifter om namn, e-postadress och ordernummer. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

Information om produkter och tjänster

Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta kundservice eller använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev.

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

Med vem delar vi personuppgifterna?

För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med Klarna AB. Klarna AB är ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter och annan data som är förenligt med deras verksamhet, enligt bolagets villkor.

Vårt fraktbolag DHL tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.

Cookies

Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och den informationen om din användning är anonymiserad.

För att undvika att få din information sparad kan du i din webbläsare välja att inte acceptera cookies.

Övriga

Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vår verksamhet. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

När du samtyckt till att vara kund (genomfört ett köp) hos Ögontryck.se sparas dina uppgifter tills du aktivt ber oss ta bort dig från vårt kundregister. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Notera att dina uppgifter aldrig sparas längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Vi följer samtliga direktiv.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Alla som arbetar inom Medilens Nordic AB arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt och det är SSL (Secure Socket Layer) som är ett säkert protokoll för säker dataöverföring via Internet (eller andra nätverk).

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rätt att, en gång per kalenderår, ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Medilens Nordic AB samt begära att få dessa raderade. För att få tillgång till den informationen eller radera dina uppgifter måste din ansökan vara skriftlig, innehålla ditt personnummer samt vara undertecknad av dig. Skicka din ansökan till Medilens Nordic AB. Uppgifterna eller bekräftelse av radering skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress.

Du kan alltid använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.

Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Bland det som inte kan raderas finns bland annat data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att Medilens Nordic AB ska kunna uppfylla sina åtaganden vid till exempel reklamationer.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

Medilens Nordic AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

För ytterligare information om vår personuppgiftshantering hänvisar vi till info@medilensnordic.com